قرارداد اختیار معامله بر اساس قرارداد آتی زعفران نگین – باشگاه

قرارداد اختیار معامله بر اساس قرارداد آتی زعفران نگین – باشگاه

قراردادهای اختیار معامله از جمله ابزارهای موجود در بازار می توان به مشتقات کالایی اشاره کرد. در این بازار قراردادی آپشن سکه طلا و آپشن زعفران گرانبها معامله شد. این در حالی است که از آبان 1401، قرارداد اختیار معامله با دارایی پایه قرارداد آتی زعفران نگین جایگزین قراردادهای اختیار معامله زعفران نگین شده است. این ابزار یکی از جدیدترین ابزارهای مالی بورس کالای ایران محسوب می شود و هنوز بسیاری از معامله گران با آن آشنایی ندارند. در همین راستا تصمیم گرفتیم در این مقاله توضیحاتی در مورد این نوع قرارداد اختیار ارائه کنیم. در صورت تمایل تا پایان این مقاله با ما همراه باشید.


قرارداد آتی زعفران نگین چیست؟

قرارداد آتی زعفران نگین به عنوان دارایی پایه قراردادهای اختیار معامله جدید معرفی شد. این بر اساس گواهی سپرده زعفران گرانبها است. اوراق گواهی سپرده کالا با کد بورسی قابل معامله در بورس کالا می باشد. در قرارداد آتی زعفران نگین، خریدار و فروشنده متعهد می شوند که تعداد مشخصی گواهی سپرده کالای زعفران نگین را با قیمت توافقی در زمان معینی در آینده خریداری یا بفروشند.

قرارداد اختیار معامله بر اساس قرارداد آتی زعفران نگین چیست؟

بر اساس این قرارداد، خریدار اختیار معامله، حق دریافت موقعیت بازخرید انباشته یا موقعیت فروش کوتاه انباشته در قرارداد آتی زعفران نگین را از فروشنده اختیار خرید می‌کند. فروشنده همچنین متعهد می‌شود که در انقضای قرارداد اختیار معامله در یک موقعیت بدهی باز معکوس با خریدار (در قرارداد آتی) قرار گیرد. مشخصات قرارداد اختیار معامله بر اساس قرارداد آتی زعفران نگین در سایت بورس کالا قابل مشاهده است.

1- اخذ موقعیت باز برای تعهد به فروش در قرارداد اختیار معامله

فروشنده قرارداد اختیار معامله موظف است مبلغ اولیه تضمین قرارداد اختیار معامله را به حساب عملیاتی خود (موجود در بورس) واریز کند. خداحافظی ضمانت سپرده فروشنده به صلاحدید فروشنده به سایر قراردادها گره نخواهد خورد. همچنین وجود قراردادهای آتی (دارایی پایه) در کد آتی آن جایگزینی برای ضمانت قرارداد اختیار معامله نیست. اگر پس از تسویه روزانه، میزان حاشیه فروشنده کمتر از 70 درصد میزان حاشیه مورد نیاز باشد. مارجین درخواست می شود و موظف است موجودی حساب خود را به میزان مارجین مورد نیاز ضرب در شماره قرارداد افزایش دهد و یا با گرفتن موقعیت مخالف و انصراف از قرارداد، مازاد پوزیشن های خود را جبران کند.

2- خریدار خیار در قرارداد خیار

خریدار قرارداد اختیار معامله موظف است مبلغی را برای خرید اختیار به فروشنده بپردازد که به آن قیمت اختیار یا حق بیمه می گویند و در تابلوی اختیار معامله به صورت پیشنهاد و درخواست قابل مشاهده است. خریدار با پرداخت این مبلغ حق خرید مجدد یا فروش در قرارداد آتی را به دست می آورد. اگر خریدار جایگاه خود را در قرارداد اختیار معامله تا سررسید باز نگه دارد (مهم نیست که قرارداد اختیار معامله اعمال شود یا نه)، حق بیمه پرداخت شده به او مسترد نخواهد شد. لازم به ذکر است با توجه به نوع آپشن های اروپایی، اجرای قرارداد فقط در سررسید امکان پذیر است.

3- قیمت اعمال قرارداد اختیار معامله

برای هر قرارداد اختیار معامله حداقل سه قیمت اعمال کنید تصمیم گرفت. قیمتاعمال قیمتی است که قرارداد آتی در روز اجرای قرارداد اختیار معامله به خریدار و فروشنده واگذار می شود. در روز بازگشایی قرارداد اختیار معامله، با توجه به قیمت تسویه قرارداد آتی، قیمت های اعمال شده توسط بورس کالا تعیین می شود. در صورت نوسانات قیمت تسویه قرارداد آتی، قیمت اقدامات جدید تعیین می شود. به گونه ای که سه قیمت اعمال شده در سود، زیان و بی تفاوتی همواره برای قرارداد اختیار معامله فعال است.

4- تاریخ اجرای قرارداد اختیار معامله

تاریخ اجرای قرارداد اختیار معامله معمولا چند روز قبل از انقضای قرارداد آتی است. در روز اعمال قرارداد اختیار معامله اگر به نفع خریدار باشد اجرای قرارداد می تواند قرارداد خود را اعمال کند و فروشنده نیز متعهد به ایفای نقش خود می شود. سپس بورس کالا موقعیت باز تعهدی مورد نظر خریدار و موقعیت باز استرداد شارژ را برای فروشنده در کد آتی هر دو ثبت می کند.

نکته: فرآیند تخصیص موقعیت های انباشته در بورس کالا به قیمت تسویه قرارداد آتی انجام می شود. بنابراین مابه التفاوت قیمت اعمال قرارداد اختیار معامله با قیمت تسویه قرارداد آتی از اوراق بهادار قرارداد اختیار فروشنده کسر و به حساب مبادله ای خریدار واریز می شود.

توجه: وثیقه مورد نیاز برای قرارداد آتی باید پس از بارگیری حساب صرافی به وجوه آزادانه در دسترس منتقل شود.

تفاوت قرارداد اختیار معامله مبتنی بر قرارداد آتی زعفرانیه نگین با سایر قراردادهای اختیار معامله

  • خریدار مهلت جدیدی ندارد و باید همزمان با درخواست خود برای اعمال صلاحدید، تضمین لازم برای قرارداد آتی را نیز تامین کند.
  • با توجه به اینکه دارایی اصلی این معاملات، قرارداد آتی است که ارزشی برابر با قیمت آتی ضربدر اندازه قرارداد دارد، اندازه قرارداد آتی نیز باید در قیمت اختیار معامله (حق بیمه) لحاظ شود. ثبت سفارش .

مثال: قیمت اعمال اختیار خرید 330000 ریال ارزش ذاتی اختیار خرید 40000 = 330000-370000.

قیمت تسویه قرارداد آتی 370000 ریال 4000000 = 100*40000

حجم قرارداد آتی: 100. پیشنهاد خرید قیمت سفارش: 4,000,000 ریال

البته قیمت پیشنهادی ممکن است شامل ارزش زمانی قرارداد اختیار معامله نیز باشد که در این صورت سفارشات در تابلوی اختیار معامله از 4000000 ریال بیشتر خواهد شد.


آخرین کلمه

در این مقاله قراردادهای اختیار معامله مبتنی بر در مورد قرارداد آتی زعفران نگین و نحوه تخصیص موقعیت های مقید در قرارداد آتی بین معامله گران کالا در تاریخ قرارداد اختیار معامله بیان شد. نحوه واریز وجوه تضمین در قرارداد اختیار معامله و قرارداد آتی در روز اجرا نیز مطرح شد. سایر ویژگی های قراردادهای اختیار معامله در مقالات بعدی مورد بحث قرار خواهد گرفت.